Musikken kommer nok aldri til å dø ut, såpass sikre er vi på utviklingen fremover, men i det siste har vi sett noe interessant: musikken har beveget seg inn på inntil nå helt ukjente arenaer man kanskje ikke hadde sett for seg!