Foto: Aksel Jermstad

Artiststipendet er et nytt stipend hvor det i år skal deles ut 1 million kroner fordelt på inntil fire stipend à 250 000 kroner. Stipendet skal gjøre det mulig for populærartister å utvikle seg kunstnerisk og profesjonelt over en lengre periode.

Det er Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister som oppretter stipendet i samarbeid med Artistorganisasjonen GramArt. Stiftelsen forvalter musikkartistenes andel av vederlagsmidler fra Norwaco.

”Pengene som deles ut er generert av bruk av musikk, og skal gå tilbake til artistene. Vi ønsker å stimulere til ytterligere utvikling, nysgjerrighet og fordypning blant norske populærartister. Vi vil gi artistene som mottar stipendet mulighet til å ta høyere kunstnerisk og profesjonell risiko. Dette kan ha positive ringvirkninger for hele feltet”, sier stiftelsens styreleder Christian Wadahl Uhlen (bildet).

”Vi ser at populærartistene sjelden er stipendvinnere. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Artiststipendet er øremerket populærartistene, både solister og band, og skal tilgodese artister som lever av musikken de skaper og fremfører. Stipendet skal være et bidrag til drift og videreutvikling av deres profesjonelle karriere”, sier Hans Olav Trøen, som er styremedlem i stiftelsen og profesjonell musiker i Contrazt.

Stipendet skal deles ut årlig. Antall stipender vil variere med utbetalingene stiftelsen mottar fra vederlagsorganisasjonen Norwaco. Årets søknadsfrist er 1. november, og tildeling vil skje før nyttår.

Les mer om stipendet på www.artiststipendet.no. www.artiststipendet.no.