Det ligg djupt i oss å vere ein del av eit sosialt fellesskap. Og for å vere ein del av gjengen har dei fleste ei trang til å passe inn. Gjennom tenåra gjekk Mats med ei kjensle av at han i utgangspunktet ikkje passa heilt inn nokon stad, men han modererte seg slik at han passa godt inn likevel. Vi vil vel kanskje alle passe inn, men moderasjonen skapar òg kjensle av avmakt og indre sinne. Gradvis startar ein å godta kjensla av å ikkje passe inn.

- At jeg ikke passer inn kan være en styrke, sa Mats til seg sjølv.

-Jeg tok det heller ikke lenger like tungt at jeg ikke nødvendigvis klarte å formidle mitt alternative syn på saker. Å uttrykke meg gjennom musikken i bandet var lettere. Det har alltid vært viktig mentalhygiene. Jeg tilpasser meg fortsatt, jeg vil jo passe inn, men jeg vet at jeg passer best inn når jeg griper mulighetene i det som ligger i å ikke passe inn. Det er da er jeg på topp.

Sjekk ut Gnist her.