In Memoriam er den tredje singelen frå det kritikkarroste albumet til Halcyon Days. Rain Soaked Pavements & Fresh Cut Grass, som blei gjett ut tidlegare i år på Indie Recordings.

Bandet kommenterer:
- In Memoriam er ein slags hyllest til alle som har støtta oss sidan vi starta som musikarar.
- Til familiane våre som har hjelpt oss med pengar til utstyr og som har kjøyrt oss, vener som har møtt opp på konsertar og delt musikkenn vår, band vi har spelt med og frivillige som har jobba gratis som crew.
- Den handlar i bunn og grunn om kor takksame vi er til alle dei som betyr noko for oss, og for dei tallause venskapa som har oppstått på vegen til der vi er i dag.