Rebekka Bakken spilte to konserter i Oslo. Vår fotograf, Anne-Marie Forker, var på plass med kameraet - fra sikker avstand!