Kamara var dagens andre artist på ØYA Presenterer. Vår fotograf, Anne-Marie Forker, var på plass med kameraet.