MySpace er en av de viktigste promoteringskanalene for norske artister og det er gjennom MySpace at artistene når ut til et stort publikum, kommer i kontakt med sine fans og knytter kontakter for sin karriere. GramArt ønsker derfor gjennom MySpace-prisen å bidra til stimulering av artistenes profilering gjennom deres egen markedsføringskanal.

Hver måned vil GramArt dele ut et stipend på kr 10 000,- til en artist som bruker sin artistside på myspace i sin markedsføring av sin artistkarriere, og har utmerket seg gjennom sin musikk og gode ideer. Midlene går utelukkende og direkte til den utvalgte artisten og pengene kan brukes av artisten til valgfritt formål.

Prisen er et prøveprosjekt ut 2008, og har som mål å stimulere til aktivitet i form av markedsføring, studio eller konserter. Målsetning er at dette skal være en ubyråkratisk ordning som bidrar til å profilere norsk musikk, samt støtte up & coming artister innen alle sjangre, fra hele landet. Artister kan fra i dag, 13. mai 2008, søke om stipend via GramArts MySpace-side!

Månedsvinneren vil annonseres den 1.ste i hver måned, vil motta et stipend på kr 10 000, samt få god profilering gjennom GramArts MySpace-sider.

JUNI-vinneren allerede kåret

Ved lansering av prisen har vi allerede bestemt første stipendvinner. Petter Carlsen fra Alta er månedens JUNI-vinner, og mottar det aller første stipendet på kr 10 000,-. Vi mener Petter Carlsen fortjener dette stipendet fordi han lager vakker musikk, bruker MySpace aktivt i sin markedsføring og trenger økonomisk hjelp til å dekke flybilletter mellom nord og sør. Det er GramArts faglige utvalg, i samarbeid med MySpace Norge, som har kåret JUNI-vinneren.