Arrangøren har satt opp en plan for hvordan publikum skal komme seg til og fra konserten:

Bruk buss eller tog!
Kjøp tur/retur billett for buss og tog på forhånd – da kommer du raskere hjem!
Telenor Arena finner du på Fornebu i Bærum. Det er få parkeringsplasser i området, og billetter til disse må forhåndskjøpes på billettservice.no. For effektiv transport til og fra Telenor Arena anbefaler vi derfor alle sterkt til å ta buss eller tog. Vi har inngått et tett samarbeid med Ruter og NSB, og disse har satt opp ekstraavganger for å sikre at du kommer deg lett til og fra konserten.


Buss
Ruters busser sørger for å bringe deg raskt til og fra Telenor Arena. De har utvidet sitt gode rutetilbud for å gjøre din konsertopplevelse lettere med både ekstraavganger før og etter konserten. De fleste bussene stopper rett utenfor Telenor Arena, og hjemover går det kontinuerlige avganger hvert minutt i retning Oslo. Se også www.ruter.no for informasjon om buss og billettkjøp til Telenor Arena. For mer informasjon om kollektivtrafikken, se www.trafikanten.no.

Tog
NSB bringer deg til og fra AC/DC-konserten via Lysaker stasjon - kun 15 minutters gangtid til konsertarenaen på oppmerket gangvei! NSB forsterker togtilbudet denne dagen, og i tidsrommet mellom kl. 22.30 og kl. 24.00 er det 12 avganger mot Oslo og 8 avganger mot Asker / Drammen. For mer generell info om togtider se www.nsb.no, ring kundesenter 815 00 888 eller send "nsb" til 2188.

Parkering
Det er et begrenset antall parkeringsplasser på området rundt Telenor Arena. Det er derfor viktig å sikre seg parkeringsbillett på forhånd på billettservice.no i tilfelle du ikke kan unnvære din bil. Lovens forlengede arm vil patruljere området, og for å unngå bot og sure miner anbefaler vi derfor sterkt å ta buss/tog eller kjøpe parkeringsbillett på forhånd.

Taxi
Taxiholdeplass etableres i Oksenøyveien rett ved siden av Telenor Arena. Taxier kan ikke kjøre inn til arenaen fra andre kanter grunnet veisperringer og buss- og parkeringsavvikling.

Drop Point for levering og henting
For de av dere som har lyst til å slippe kø gjennom Fornebutunnelen, tilbyr vi en snuplass med kort gangavstand til Telenor Arena. Kun 5-10 minutters merket gangvei – et trygt alternativ for dine passasjerer.


Se oversiktskart over trafikkavvikling og gangstier.

www.trafikanten.no
www.nsb.no