Metals er Feists første skive siden det store gjennombruddet The Reminder i 2007.
Mange har nok hørt den lovende førstesingelen How Come You Never Go There - nå kan du streame alle 12 sporene mot en skarve e-postadresse.


Lytt og døm selv:

1. The Bad in Each Other
2. Graveyard
3. Caught a Long Wind
4. How Come You Never Go There?
5. A Commotion
6. The Circle Married The Line
7. Bittersweet Melodies
8. Anti-Pioneer
9. The Undiscovered First
10. Cicadas & Gulls
11. Comfort Me
12. Get It Wrong Get It Right