Brak har nå åpnet for påmelding til faget Musikkartistutvikling som holdes i Bergen våren 2012. Faget er på 15 studiepoeng og gjøres i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Søknadsfrist er 15. desember - og det er kun 25 plasser på kurset.

Studiet gir en innføring i musikkbransjens plass i den norske kulturindustrien og beskriver roller og arbeidsmåter til hovedaktørene i bransjen. I løpet av studiet skal studentene lage en musikkartistutviklingsplan med vekt på image, artistens styrke og svakheter, evne til omstilling, inntekts-, forretnings- og produktområder, merkevarebygging og relasjonsbygging i forhold til publikum og media.

Kurset Musikkartistutvikling er forhåpentligvis bare de første studiepoengene tilrettelagt musikkbransjen her i Bergen.

Daglig leder i Brak, Jørgen Skauge, forstår ikke hvorfor det kun er tettsteder som Rena og Bø som har markert seg med utdanningsprogram innenfor Music Management/Kulturstudier:
- All ære til dem, men det er på tide vi kommer på banen også her i Bergen hvor vi har artistene, kompetansen og bransjen. Bare muligheten for å få relevant praksisplass vil jo være betydelig bedre her.

For Brak vil veien videre bli å gå i dialog med utdanningsinstitusjonene i Bergen slik at de kan ta initiativet videre til å få opp et bachelorprogram som kan bidra til å styrke musikknæringen i regionen.


Kursavgiften blir på kr. 1500 for Brak-medlemmer (det er gratis å bli medlem i Brak) og kr. 2500 for ikke-medlemmer. Semesteravgift på kr. 420 kommer i tillegg - for de som ikke allerede er tilknyttet et studiested.

Kurset gjennomføres vårsemesteret 2012 med to heldagssamlinger à tre dager 22.-24. februar og 11.-13. april, og med skriftlig og muntlig eksamen i mai/juni 2012. Både undervisning og eksamen gjennomføres i Bergen.

Les mer på Brak sine nettsider