Ribozyme blir beskrive slik på Wikipedia: It features progressive drum beats, emotionally strong guitars and an ever-changing vocal style. It has been classified as dark, but not Gothic; angry, but not violent; sad, but not tearful, not hard, but still heavy. har holdt det gåande sidan slutten av 90-talet, og har sidan då levd etter Shakespeare sine udødelege ord “Ver tru mot deg sjølv”. Likevel har bandet alltid vore drive av endring og utvikling, og på Argute har dei blitt meir direkte og rett-på. Samstundes har dei fått med seg Thomas Lønnheim (Sahg, Ralph Meyers, Real Ones) som fast medlem, noko som har tilført meir sting i gitarriffa. Det er mindre draumande og atmosfærisk.

Argute er den logiske summen av eit band som har brukt nærmest to tiår på å redefinere seg sjølv, men som likevel er lett å kjenne att. Dette albumet er sannsynlegvis bandet si mest tilgjengelege utgjeving so langt.

For dei som befinn seg over fjella i vest, skal Ribozyme ha releasekonsert for albumet torsdag kl. 19:00 på Apollon. Det kan vere verdt å få med seg, for desse gutane har holdt på lenge og det svingar ofte hardt av konsertane deira, og låtane på det nye albumet kan fungere godt live.

Albumet er ute fredag 8. februar, men ta ei sniklytting her.