The Rolling Stones-vokalisten har så langt gitt ut fire soloalbum. Det første i 1985 og det siste i 2001. Nå kommer alle utgivelsene i remastra versjoner.

De fire titlene det er snakk om er:
She’s The Boss (1985)
Primitive Cool (1987)
Wandering Spirit (1993)
Goddess In The Doorway (2001)

Samtlige album har blitt remastra av Miles Showell i Abbey Road Studio i London, og utgis 6. desember.