RiksTV har innbetalt 100,5 MNOK til TONO for bruk av musikk i kringkastede kanaler fra 2009 til og med 2019, skriver TONO i en pressemelding.

Etter det TONO er kjent med er dette det største erstatningsoppgjøret i norsk immaterialrett noen sinne. Dermed blir det likevel ingen ny rettssak mellom de to selskapene i Oslo tingrett den 20. januar.

– Vi ser nå frem til et godt og avklart forretningsmessig forhold til RiksTV i årene som kommer, sier adm. direktør i TONO, Cato Strøm.

– Det har vært en komplisert og utmattende sak som startet helt tilbake i 2012 da TONO først stevnet RiksTV. Forhandlingene om erstatningsbeløpet etter seieren i Høyesterett i desember 2018 har også vært krevende. Nå er vi glade over at vi har blitt enige om et forlik i saken, og vi ser frem til et godt og avklart forretningsmessig forhold til RiksTV i årene som kommer, sier adm. direktør Cato Strøm.

Selve erstatningssaken har pågått siden våren 2019, da TONO fremmet sine krav overfor RiksTV etter Høyesterettsdommen i TONOs favør i desember 2018. RiksTV aksepterte ikke TONOs erstatningskrav, og saken om erstatningsoppgjøret fortsatte derfor i Oslo tingrett. Partene har etter dette vært igjennom forliksforhandlinger som nå har endt med enighet.

- Jeg mener at den avgjørelsen vi har fått i denne Høyesterettsdommen er like viktig som innføringen av nye bestemmelser i åndsverkloven i 2018. De avklaringer som er gjort har stor betydning for alle typer rettighetshavere. Høyesterett har fastslått at distributører som RiksTV tilgjengeliggjør åndsverk når de tilbyr ulike TV kanaler til sine abonnenter, sier Cato Strøm.Les dommen fra Høyesterett i desember 2018