Foto: Tom L. Nilsen, Musikknyheter.no

Oslo kommune hever de beredskapsnivået til nivå 3, og iverksetter en rekke nye tiltak. Det er varslet en pressekonferanse klokken 16 med mer info.

I en pressemelding skriver kommunen at dette blant annet betyr at det opprettes sentral kriseledelse i Oslo kommune, og at disse tiltakene innføres:

*Smittevernoverlegen i Oslo har i dag fastsatt i forskrift at arrangører må søke kommunen (bydel) om å gjennomføre arrangementer med mer enn 100 deltakere.

*Det blir også forbud mot alle arrangementer med mer enn 500 deltakere, innendørs og utendørs.

Utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling skal sørge for at alle til stede kan holde 1 meter avstand til andre i lokalet og på arenaområdet.


Folkehelseinstituttet kom i går med en ny anbefaling om å avlyse alle arrangementer med mer enn 500 publikummere. Hensikten er å hindre spredning av coronaviruset. På bakgrunn av denne anbefalingen har bl.a. Den Norske Opera & Ballett og Det Norske Teatret i kveld sett seg nødt til å avlyse kveldens og kommende forestillinger.

I går ble det klart at Bryan Adams konsertene i Stavanger og Oslo blir utsatt til mai. CNN melder at Coachella, en av verdens største musikkfestivaler, også kan bli utsatt.

Norges Fotballforbund bekrefter på en pressekonferanse tirsdag at playoff-kampen mellom Norge og Serbia 26. mars går uten publikum på tribunene. 27 000 får refundert billettene sine.

Pearl Jam utsetter USA-turnè

Det forventes at de fleste større konserter og arrangementer vil bli rammet fremover.

Norske konsertarrangører har hatt krisemøte i kveld og leder i foreningen, Tone Østerdal, kan fortelle om sviktende billettsalg og stor usikkerhet i bransjen.

– Festivalnorge tåler ikke en sommer med korona-avlysninger, så vi er bekymret for hva vi står igjen med i arrangørfeltet høsten 2020, sier Østerdal til TV2.

I Danmark har det vært snakket om en ordning hvor staten dekker tapte inntekter for bl.a. kultur og arrangementer. Men dette er ikke aktuelt i Norge i følge regjeringen.no:

Den ekstraordinære situasjonen Norge nå er i, har ført til tap og utgifter for både enkeltpersoner og selskaper. Den klare hovedregelen er at den enkelte må dekke egne økonomiske tap og utgifter selv i en slik situasjon.

Dette presiserer Helse- og omsorgsdepartementet i et nytt rundskriv om dekning av tap og utgifter som følge av koronautbruddet.

Når helsemyndighetene fatter vedtak eller gir råd og anbefalinger som medfører at enkeltpersoner eller virksomheter lider tap, utløser det i utgangspunktet ikke erstatningsansvar. Det betyr for eksempel at arrangører selv er økonomisk ansvarlig når et arrangement må avlyses som følge av råd eller vedtak fattet av helsemyndighetene. Smittevernloven har ingen bestemmelser om erstatning. Det forutsettes at den enkelte må bære egne kostnader som følger av vedtak etter smittevernloven.

– Jeg har stor forståelse for at dette er en belastning for både enkeltpersoner og bedrifter, men vi er i en ekstraordinær situasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.


Dette skriver FHI:

Arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, samt etterpå i lokalsamfunnet der deltagere returnerer hjem.

FHI anbefaler å avlyse eller utsette alle innendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere. Utendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere som står eller sitter tett bør også avlyses. Forestillinger slik som teater, opera, kino og konserter omfattes av anbefalingene.

For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring. Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurdering, som derettes må godkjennes av kommunen. Rådene vurderes fortløpende utfra global, nasjonal og lokal smittesituasjon for covid-19, og arrangører bør følge med på råd fra FHI.

Mer hos FHI