Foto: Aleksander Espelid

Rockefeller sendte i dag ut pressemelding vedr. Corona-virus og drift på scenene Rockefeller / John Dee / Sentrum Scene:

Situasjonen i landet og i Oslo er prekær. Det har i dag blitt innskjerpede retningslinjer fra myndighetene som får følger for vår drift. Det har blitt forbudt med arrangementer med 50 deltakere eller flere for å hindre smitte av Corona-viruset.

Med denne instruksen fra nasjonale og lokale myndigheter betyr det at vi ikke lenger kan holde åpent eller avholde noen form for arrangementer i tiden fremover.

Vi informerer derfor med stor beklagelse at vi på denne bakgrunn må stenge virksomheten helt ned fra i dag og ut april måned. Alle konserter og andre arrangementer i denne perioden vil bli forsøkt flyttet til annen dato, eller avlyst.

Med tungt hjerte beklager vi at vi har kommet til denne dramatiske situasjonen. Liv og helse er viktigst. Vi stopper all virksomhet nå og håper at vi om ikke lenge kan gjenåpne og fortsette å levere gode opplevelser til folket.

Alle med billett vil få e-post om endringer. Følg også med på vår nettside og i FB-eventer for oppdatert informasjon.

Vi ber om forståelse for at dette er en vanskelig og uoversiktlig situasjon.

Rockefeller er i nå ferd med å sende permitteringsvarsler til alle sine ansatte. Dette gjelder for alle våre tre scener: Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene.