En hardt rammet musikkbransjen har behov for svar på akutte spørsmål og tilgang på nye skapende verktøy i en ekstrem situasjon. Koronasituasjonen har trigget mange spennende nye initiativ som kan etablere nye inntektsstrømmer og potensielt endre økosystemet på musikkfeltet.

Jeg er både selvstendig næringsdrivende og ansatt. Hva gjelder for meg? Hvordan gi ut musikk under koronapandemien? Hvordan skape nye inntektsstrømmer?

Musikkhjemmekontoret er en felles ressursbank for musikkfeltet under koronapandemien. Portalen samler den viktigste informasjonen som musikkfeltet trenger med kort vei til konkrete svar og nyttige ressurser, og videre til øvrige organisasjoner. Dette omfatter informasjon om krisehåndtering, tilgang på skapende ressurser samt fasilitering av online kurs og webinarer.

“Norsk musikkliv er utrolig kunnskapsrik og handlekraftig. Å samle denne kompetansen i en slik portal er viktigere enn noensinne" – Inni Mowinckel, kommunikasjonsansvarlig Brak.

Musikkhjemmekontoret er skapt av Musikkontorene i Norge: Brak, STAR, ØKS, Tempo, Sørf, MØST og RYK. Prosjektet er støttet av Kulturrådet og innhold er utformet i samarbeid med Musikkindustriens Næringsråd, relevante organisasjoner og det øvrige musikkfeltet. Portalen følger utviklingen tett og oppdateres fortløpende.

“Vi ønsker å gi tydelige svar på de viktigste spørsmålene i krisen. Og vi ønsker å løfte frem spennende intiativ som kan skape nye muligheter for musikkbransjen ” – Leif Haaland, kommunikasjonsrådgiver MØST.

“I krisetider er det tydelig hvor viktig samarbeid og organisering er. De siste ukene har vist hvordan musikkindustrien klarer å dra i samme retning så lenge de får noen vennlige puff på veien. Musikkindustriens Næringsråd er veldig stolte av at aktørene i bransjen på kort tid har klart å samle seg om en portal for å avhjelpe de behovene som har dukket opp.

Musikkkontorene har vært og kommer til å være en viktig aktør for å skape og opprettholde en musikkbransje over hele landet. Musikkfeltet er et stort felt med mange ulike behov, fra frilansere og selvstendig næringsdrivende til musikere, arrangører, selskaper og ulike byråer. For disse aktørene er det viktig å ha en portal som gir svar på spørsmål og deler info om sistuasjonen som veldig mange står i nå, sier Torbjørn Valum, Rådsleder Musikkindustriens Næringsråd (MIR)


Les mer om Musikkhjemmekontoret.no