Foto: Blake Little

Det tidligere Hüsker Dü-medlemmet Bob Mould kommer med nytt album i september (Blue Hearts) og er allerede nå ute med en meget aktuell låt som han har kalt American Crisis. Hüsker Dü hadde sitt utspring i St. Paul som er nabobyen til Minneapolis, hvor det som de fleste vil vite har tatt skikkelig fyr etter at George Floyd ble drept av en politimann.

Og det er nettopp urettferdighet, rasisme, religiøst hykleri, korrupsjon og generelt bedritne forhold i det amerikanske samfunnet Mould behandler i låten. Han er ikke bare bekymret og urolig over utviklingen, han er rett og slett rasende! Noe man også tydelig kan se og høre i videoen.

Mould ser likhetstrekk mellom da han ble voksen på 80-tallet og det som skjer i dagens USA. Det gjelder bl.a behandlingen av AIDS/Covid19, motstanden mot abort og det at USA blir ledet av en karismatisk leder som støtter seg på det konservativ-religiøse miljøet i landet.

"I'd never thought I'd see this bullshit again/To come of age in the 80's was bad enough" brøler Mould ut etter et voldsomt primalskrik. I bakgrunnen ser vi mørke skyer drive over landet.

Vi ser fram til det nye albumet kommer. Et album som Mould har beskrevet som det mest catchye knippet med protestsanger han har laget.

Sjelden har en låt truffet tidsånden så godt som denne. Sjekk den ut!


«Wake up everyday and see a nation in flames»


Facebooksiden til Bob Mould