Du må som regel ha en fast inntekt for få innvilget lån eller kreditt. For noen blir det dermed vanskelig å få finansiering, som for eksempel personer som er selvstendig næringsdrivende.

Dette bør du tenke over før du tar opp forbrukslån uten inntekt


Man har vanligvis et dårlig utgangspunkt dersom man ønsker å låne penger med ustabile eller lave inntekter. Her er det ofte lurere å tenke over om det finnes andre finansieringsmuligheter.

Er du likevel fast bestemt på at du skal ta prøve å ta opp lån med en begrenset inntekt bør du sjekke om du er kapabel til å betjene de månedlige terminbetalingene. Dette er spesielt viktig hvis du skal låne mye penger.

Dette er bankenes minstekrav når du skal søke om lån


Her tar vi for oss bankenes standardkrav til sine lånesøkere. Slik er gjerne minimumskravene for å få lån uten sikkerhet:

- Personen som skal søke om lån må være over en viss alder, og alderen varierer ofte fra bank til bank, men det mest vanlige er fra 18 år til 25 år.

- Låntakeren kan vanligvis ikke ha noen betalingsanmerkninger registrert på seg. Noen få lånetilbydere kan likevel tilby lån med betalingsanmerkninger.

- Søkeren må være norsk eller vært bosatt og skattepliktig i Norge de siste årene.

- Man må ha fast inntekt.

Krav til minsteinntekt varierer fra bank til bank, men starter vanligvis fra 100.000 kroner i året til 250.000 kroner. Legg også merke til at enkelte banker bare oppgir at man må ha faste inntekter.

Dette er kravene fra myndighetene


Banker og tilbydere av lån må følge norsk finanslovgivning og retningslinjene fra myndighetene. Før banken kan innvilge et lån, er de nødt til å gjennomføre en kredittvurdering. Denne vurderingen innebærer blant annet å se over søkerens inntekt.

Her må bankene være helt sikre på at inntektene er reelle, og sannsynligheten for at disse inntektene vil vedvare i perioden hvor lånet skal betales tilbake. Dersom banken innvilger lånet, skal lånebeløpet forsvare inntekten og betjeningsevnen til søkeren.

- Banken kan aldri innvilge et lån som gjør at gjelden din blir mer enn fem ganger inntekten din.

- En tilbyder av lån skal alltid ta hensyn til ditt behov for øvrige levekostnader når de regner på hvor mye penger du kan få i lån.

- Betalingsevnen må være såpass god at du som låntaker kan tåle en potensiell renteøkning på 5%.

- Lånet du potensielt får skal innebære månedlige avdrag som gjør at du skal ha betalt tilbake lånet innen fem år.

Er inntekten din ustabil eller noe lav?


Med en lav inntekt eller en inntekt som varierer veldig fra måned til måned, er det gjerne viktig for banken å vite at du har en relativt god økonomisk kontroll før du velger å søke om et forbrukslån på dagen.

Er inntekten din varierende vil det være en stor fordel om du kan vise banken at du klarer å disponere pengene dine bra. Et godt eksempel er å vise at du setter av penger de månedene du mottar mye penger, slik at du har tilstrekkelig med penger de månedene du får mindre inntekt.

Ved å gjøre banken trygg på at du har tilstrekkelig med penger hver måned, viser du at du er kapabel til å betale tilbake et eventuelt lån.

Dette bør du gjøre hvis du har gjeld


Sitter du med eksisterende gjeld før du skal ta opp et nytt forbrukslån, bør du gjøre noe med denne først. Du kan blant annet vurdere å refinansiere denne gjelden for å redusere store utgiftsposter.

Et alternativ er å erstatte gjelden med et nytt forbrukslån, mens et annet er å bake gjelden inn i boliglånet hvis du har et.

*Denne artikkelen er betalt innhold fra lånepenger.no