The Megaphonic Thrifts nye video er laget av Mona Lerche.

- Fire Walk With Everyone beskriver forskrudde virkelighetsoppfatninger, og følelser rundt dette. Å se forvridde refleksjoner av ting - som i en drøm, eller i en eller annen psykotisk tilstand, hvor man taper kontakten med virkeligheten og tegner seg sitt eget bilde av hva som skjer rundt en. Man trer inn i en hallusinasjon eller en vrangforestilling, som fører til tankeforstyrrelser. Virkeligheten falmer og det bisarre stikker seg frem som noe plagsomt og intenst, Linn Frøkedal i bandet.

Regissør Mona Lerche fortsetter: -Mye av inspirasjonen kom fra okkulte kvinnelige samfunn, alt fra 90-tallsfilmen The Craft til et klipp jeg fant på YouTube med den katolske nonnen Dolores Hart. Mennesker som gir livet sitt til en usett kraft som de besjeler og gir liv til gjennom sine offer og sin dedikasjon. Anatomi og dyretegningene innmellom alt skal leke litt med underbevisstheten på en dramatisk og kanskje også humoristisk måte. Vi filmet videoen i Upstate New York der skogen er veldig inspirerende og massiv. Jeg følte det ville passe til sangen som har et hypnotisk driv og som tar stadige soniske avstikkere.