– Videoen "Out Of Orbit" har en drømmende, søkende atmosfære. Evige alléer og sletter og glimt fra alle verdenshjørner som gir et åpent univers, på let men uten noen spesiell retning eller mål for hvor man går. Dette understreker budskapet i sangen om det kraftløse og vektløse ut av bane i et uendelig univers. Der man ikke egentlig vet hvor man skal eller hvordan komme frem. Men om man får tillit og kjenner at noen stoler på en så kan man finne retning og mening og veien hjem, forteller Beate Lech om videoen.

Beady Belles åttende album "Dedication " blir sluppet den 13. april