Hemnarsverdet er en gammel tradisjonstekst fra Telemark som tar for seg personlig vendetta, blodhevn, og de dødelige konsekvensene av slike bakomliggende motiver.

En fremmed kommer opp til en forsamling med et alvorlig ærend fore. Han er ute etter å hevne mordet på sin far. I møte med morderen vender den fremmede seg til sverdet sitt og ber det om bistand til hevn. Sverdet svarer at det må bli smidd sterkere først.

Når dette er gjort svinger den fremmede sverdet og dreper. Men nå er det ikke bare morderen som dør, sverdet dreper alle som er til stedet inkludert et lite barn.

Den fremmede bønnfaller sverdet om å i Guds navn stanse! Med det stopper sverdet, og svarer at hadde det ikke vært for at han nevnte Guds navn så ville den fremmede selv ha avgått med livet.

I Hemnarsverdet synes sverdet å handle etter egen fri vilje og dreper nådeløst. Slik er dette både en advarsel om hvor mye skade blodhevn medfører, og en fremstilling om at veien ut av denne barbariske tradisjonen er gjennom Gud.

I videoen er den fremmede, som er ute etter hevn, kledd i svart, mens morderen er kledd i hvitt. Det oppstår en duell mellom de to mennene; først gjennom Halling dans før de så trer inn i en slåsskamp med døden til følge.

Selv om det dødelige utfallet av dansen synes urimelig i dag, var virkeligheten en ganske annen da denne sangen var en folkekjær vise.

Halling var en dans for frikarer – unge menn ivrige etter å vise frem styrke og spenst.

Kombinasjonen av høyt testosteron, alkohol, og lastene og frustrasjonen det tradisjonelle bondelivet gjorde at utfallet av Halling kunne ha grimme konsekvenser.

Faktisk har man fra 1700 tallet nedskrevet over 50 «frikar-drap» i de norske rettsarkivene. Dette er også en forklaring på hvorfor flere andre sanger og lutter fra denne tiden fremstiller Halling dans og -musikk som en risikabel affære hvor man lett kunne lures inn i synd og allianser med djevelen.

Gåtes versjon av Hemnarsverdet er basert på en tekst fra 1853, og musikkvideoen er filmet på Oppdalstunet ved Sverresborg Folkemuseum. Ole Fredrik Wannebo har stått som kunstnerisk ansvarlig for innspillingen.

Forsidefoto: Sebastian Ludvigsen