I tillegg er betalingsmiddelet spesielt trygt dersom du handler i en nettbutikk. Skal du dra full utnyttelse av fordelene, må du imidlertid unngå rentekostnader. Det kan du lese mer om her.

Økonomiske fordeler med kredittkort


Det er tre hovedkategorier med økonomiske fordeler som leveres med kredittkortet. Disse er:

- Penger tilbake, såkalt cashback.
- Faste rabatter.
- Gratis tjenester.

Som vi skal se kan det være visse begrensninger og regler du bør være klar over, for at du skal kunne utnytte fordelene til fulle. Vi tar for oss hver av kategoriene senere i teksten.

Få penger refundert med cashback


Når du kjøper varer med et kort som har cashback betyr det at de oppsparte poengene kommer til fratrekk på neste faktura som en refusjon. Noen kort refunderer penger tilbake uansett hvor du handler, mens andre kan være begrenset til en varekategori, eller lignende.

Det er alltid begrenset hvor mye cashback du kan få. Som regel er det satt en grense ved 200 eller 300 kroner per måned, og maksimalt 2000 eller 3000 per år. Beløpene blir ikke de største, men de monner likevel. Sammen med faste rabatter blir det penger av det til slutt.

Ønsker du å lære mer om cashback på kredittkort kan du ta turen innom kredittkortinfo.no. Der ser du hvor mye penger du kan få tilbake med ulike kredittkort.

Faste rabatter


Mange kort har en tilknytning til et eller annet rabatt-program. Noen program er unike for det spesifikke kortet, mens andre er ordninger som gis også til andre forbrukere, for eksempel via medlemskap et eller annet sted.

Har du et kredittkort som gir deg fast rabatt hos en spesifikk forhandler eller butikk, får du avslaget direkte på prisen. Det er som regel ingen begrensninger i hvor mye rabatt du kan få, slik det er med cashback.

Gratis tjenester


Den vanligste gratistjenesten du får med kredittkort er reise- og avbetalingsforsikring. Dette er en ordning du finner i svært mange kort, og noe du absolutt bør få med deg.

For å få gratisforsikringen må minimum halvparten av reisens kostnader være betalt med kortet. Det bør du gjøre uansett, fordi kredittkortene gir deg bedre forbrukerbeskyttelse enn alle andre betalingsmidler.

Andre forsikringsordninger du kan finne i kortene er blant annet egenandelforsikring for leiebil, IDtyveri-forsikring, tankfeilforsikring, advokatforsikring, og kjøpsforsikring. Felles for de alle er også her at tjenesten det gjelder må betales delvis eller helt med kortet.

Unngå uttak av kontanter


Det er dyrt å bruke kortet til uttak av kontanter. Der beregnes det renter fra første dag av. Rentene er høye, og på toppen kommer det ofte et gebyr. Har du et dyrt kort, kan det hende gebyret ikke bare er på en fast sum, men også en prosentsats av uttaket i tillegg.

Husk at det er ikke bare uttak i minibanker og over skranke som regnes som kontantbruk. Betaler du på Posten, i Post-i-Butikk, overfører penger fra kortet, eller betaler regninger med det, får du samme rentebelastningen som om du tok ut kontanter.

Vær forsiktig med å handle mye på kreditt


Skal du betale med kredittkortet bør du være trygg på at du kan gjøre opp all gjelden. Helst bør du betale hele fakturaen innen forfall, slik at du ikke ender opp med å betale for høye rentekostnader.

Unngå bruk av kortet til å betale for daglige kostnader, slik som strøm, mat og kommunale utgifter.

Rimeligere handel


Har du rett kredittkort, får du også gode muligheter til å spare på handelen. Den beste effekten får du om du både får tilbake penger i form av cashback, og samtidig får en fast rabatt.

Slik sett bør de fleste velge kort i forhold til hvilke varer og tjenester de normalt kjøper. Dette kan du sette deg inn i ved å lese på gode sammenligningsportaler for kredittkort, eller på kortselskapenes egne nettsider.Bedre sikkerhet med kredittkort


Kredittkort anses som de sikreste betalingsmidlene. Årsaken er at når du betaler med disse kortene, er det ikke dine egne penger du bruker, men kredittyteren sine. Du får i praksis et lån.

Slike kredittkjøp reguleres av Finansavtalelovens paragraf 54b. I følge loven har nemlig kredittyteren (banken eller kredittselskapet du fikk kortet fra) et ansvar for at du får det du betaler for. Derfor er det mye enklere å få medhold på klager, sammenlignet med om du betalte kontant eller med bankkort.

Dette er aktuelt ved for eksempel ved konkurs, svindel, ved behov for reklamasjon, eller feilsending av bestilte varer.

Unngå tom konto


Det er også viktig at kontoen din ikke tømmes når du handler, og kanskje spesielt til jul. Her igjen er det en fordel at det ikke er dine egne penger som brukes.

Tenk at du har 20 000 kroner på lønnskontoen, og kjøper julegaver i nettbutikker for hele beløpet. Deretter viser det seg at nettbutikken gikk konkurs før de sendte julegavene du kjøpte, eller de sendte deg skadede varer, eller de sendte varene til feil adresse. I alle tilfeller sitter du da igjen uten penger til å kjøpe julegaver for, og du mangler fortsatt gavene.

I slike tilfeller er det gull verdt at kontoen ikke ble tømt. Så lenge du fortsatt har noe igjen på kredittrammen i kredittkortet, kan du bruke dette til å skaffe nye julegaver. Du har også dine egne penger stående på konto, som en ytterligere løsning.

Utnytt den rentefrie kreditten


Den store fordelen med kredittkort ligger i selve betalingsutsettelsen. Avhengig av hvilket kort du eier, får du vanligvis 45 eller 50 dager rentefri kreditt. Dette beregnes fra første dag i fakturaperioden, noe som normalt er den første i hver måned, og frem til forfallsdatoen på den tilhørende regningen.

Så lenge hele kredittbeløpet blir gjort opp innen forfall, får du ingen rentekostnader. Alle kjøp av varer og tjenester i Norge er også gebyrfrie. I praksis har du da lånt rentefritt til å kjøpe julegaver.

Delbetaling er bedre enn ingenting


Betaler du kun deler av regningen, må du betale renter for hele beløpet fra den datoen du foretok kjøpet. Det som deretter gjenstår etter at du har delbetalt, vil koste deg renter inntil også denne delen er oppgjort.

Det beste er naturligvis å unngå rentekostnadene helt. Det neste beste er å betale tilbake så mye du kan, og så raskt du kan. Rentene på kredittkort er gjerne mellom 20% og 30%, noe som betyr at julegavene kan bli dyre dersom du skylder mye penger over lang tid.

Konklusjon og kortversjon


Du kan spare på kjøpene dersom du får med deg cashback og faste rabatter som finnes i enkelte kredittkort.

Cashback er penger tilbake på neste regning (fratrekk), mens rabatter får du som fratrekk i pris når du betaler i kassen. Et kredittkort gir deg bedre sikkerhet enn andre betalingsmidler, fordi du som forbruker er beskyttet av Finansavtalelovens paragraf 54b. Du unngår også å få din egen konto tømt når du betaler på kreditt.

For å dra full nytte av de økonomiske fordelene, er det viktig at du betaler tilbake kreditten så raskt som mulig. Det beste er å betale alt du skylder innen forfallsdato.

*Denne artikkelen er betalt innhold fra kredittkortinfo.no