Lesesalene har vært stengt og mye av årets undervisningen har foregått via nett og studenter må hovedsakelig lese og studere på egenhånd. Da er viktig å bruke de riktige verktøyene for lære best mulig og finne motivasjonen dag etter dag. Dette kan være at du hører på musikk mens du leser eller om du besøker inspirasjonssiden inspio.no for å bli bedre rustet til å ta eksamener og gjøre lekser.

Med musikk i hodetelefonene eller i bakgrunnen kan det være lettere å fokusere og konsentrere seg om pensum. Varierte spillelister gir også kjærkommen veksling mellom stemninger og energinivåer gjennom en lang dag med lesing.

Dette henger godt sammen med svaret professor i musikkterapi ved NMH Gro Trondalen gir på hvordan musikk har positiv effekt i læringssituasjoner. Hun forklarer at vi kan bruke musikk for å regulere følelsene våre, og at opplevelsen av kontroll gir mestringsfølelse, motivasjon og dermed konsentrasjon og læring.

– Forskning viser at sterke musikalske opplevelser utløser dopamin, en nevrotransmitter som spiller en avgjørende rolle i belønningsbasert læring, sier Trondalen til NRK.

Det nærmer seg eksamen for mange av landets studenter selv om dette blir et annerledes år også når det kommer til avvikling årets eksamener.

Alle skriftlige eksamener avlyses for elever i ungdomsskolen og videregående opplæring i år. Muntlig eksamen avlyses for elevene på vg1 og vg2, men gjennomføres for avgangselevene på 10. trinn og vg3.

– Vi skulle veldig gjerne ha gjennomført alle eksamener som planlagt. Det har vært til dels svært ulikt tilbud om opplæring for elevene dette skoleåret, noe som gir et ulikt vurderingsgrunnlag. En felles og lik skriftlig eksamen er derfor ikke lenger en egnet prøving av hva elevene har lært, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i februar.

Universitetene i Norge tar også hensyn til korona og vil tilpasse eksamensform på flere av vårens eksamener. Men selv om eksamene blir annerledes i år kan en god spilleliste du liker hjelpe deg langt på vei til målet.

Denne artikkelen er et annonsesamarbeid med inspio.no