Etter at Slottsfjellfestivalen fikk nyss i planene om at Bare Egil Band skal arrangere Bare Egil Band –Festivalen vegg i vegg og samtidig som
Slottsfjellfestivalen begynte lampene å lyse rødt på festivalkontoret. Men,festivalsjef Christoffer Rød ante råd og kom frem til det drastiske steg om
å kjøpe om den konkurrende festivalen.

Slottsfjellfestivalen har i dag gleden av å kunngjøre at de formaliserer sitt samarbeid med Bare Egil Band-festivalen og at de to festivalene vil slås sammen. Bare Egil Band-festivalen ønsker å understreke at dette ikke dreier seg om et fiendtlig oppkjøp. Begge festivalene vil fortsatt ha sin
unike profil og driften lokalt vil ikke påvirkes. Man ønsker å utnytte stordriftsfordelene ved en felles administrasjon og ledelse.

Oppkjøpet foregår ved at festivalledelsen i Slottsfjellfestivalen får aksjer i Bare Egil Bandfestivalen og avskjed på dagen.

Konkurransetilsynet er på banen og må avgjøre om den nye festivalen får for stor markedsmakt i Tønsberg, men de var dessverre ikke tilgjengelig for en kommentar.

Festivalsjef Egil Hegerberg i Bare Egil Band-festivalen sier i en kommentar at han føler programmet blir noe utvannet ved at Alle André Band som spiller
på Slottsfjellfestivalen nå blir inkludert i det knallsterke og varierte programmet til Bare Egil Band-festivalen hvor Bare Egil Band, Ikke Bare Bare Egil Band Band, Bare Bare Band og Bare Eagles Band skal spille.

Det foreløpige nye navnet blir Bare Egil Bands Slottsfjellfestival, men det
er naturlig at det på sikt vil skiftes til Egilfestivalen eller BareFestivalen. Det må trykkes opp nye brevark og nye plakater. Kostnadene
ved dette er beregnet til 80 millioner kroner. Dette vil bli dekket av næringslivet i Tønsbergregionen, synes Egil.

Fusjonen skjer på bakgrunn av Slottsfjellfestivalens økende behov for å kapre andel i festivalmarkedet, og med dette storkjøpet mener festivalsjef
Christoffer Rød at Slottsfjellfestivalen endelig kan øke budsjettet med hele 2% prosent, skriver festivalene i en pressemelding.