Counting Crows har valgt å utsette den skandinaviske delen av sin Europaturnè. Deres opptreden på Norwegian Wood søndag 15.6. er derfor dessverre avlyst. Festivalen jobber med å finne en erstatter og vil presentere dette så raskt som mulig

De som av denne grunn ikke ønsker å komme på Norwegian Wood 15.6 kan få billetter refundert der disse ble kjøpt ETTER at navn på ny artist er klart.