Foto: Julius Moseid

Tidligere har Fritz-Rangvald Rimala Pettersen og Sten Ove Toft romstert rundt deler av samme matfat når det gjelder konsertarrangering i Oslo. Fritz kjenner man godt fra Vaterland og nylig ble det kjent at Sten Ove forlot legendariske Blå etter en større profilendring. Det skulle ikke vare lenge før det under en kaffeprat ble kokt opp nye ideer og visjoner.

I samarbeid med Waldemar Jahnsen (Vaterland) og Erk Potur (Himkok mfl.) har de startet et nytt bookingselskap som blir hetende Lydmyr. Selskapet kommer til å være innholdsleverandør for eksisterende Vaterland og adoptivbarnet Dunk og en foreløpig ikke navngitt kulturscene med kapasitet for 500 mennesker midt i Oslo sentrum. I tillegg vil Lydmyr også supplere bookingen på allerede aktive Tunet i Jessheim og splitter nye Kometen i Drammen som åpner dørene i uke 44.

Når de nå svøper seg ned i lydmyren og slår kreftene sammen, så er det bare å ta for gitt at dette kan nå nye uante høyder for konsertbyen Oslo. Det å kunne balansere mellom 3 forskjellige scener i Oslo inviterer til fest og bazar på en måte som gir et stort, inkluderende handlingsrom for konsertmiljøene, både lokalt og internasjonalt. Scenene har kapasitet på 110 (Vaterland), 120 (Dunk) og denne mystiske nykommeren estimeres til 350 på konsert og 500 på klubb.

-Tanken er å skape kulturscener som utfyller hverandre isolert sett og som bevarer og ivaretar Oslo som en kulturbastion i Norge og Europa. Med en slik variasjon i størrelser vil man kunne skreddersy programmeringen etter ønske og ha et programtilbud som både er utfordrende og inkluderende samtidig.

-Som selverklærte kulturbiologer har vi i Lydmyr et brennende ønske om å ivareta og forvalte den alternative kulturen. Vi snakker ikke om alternativ kultur som smal, for den alternative kulturen er bærekraftig både i uttrykk og identitet. Når man satser på smalere uttrykk og nye talenter så kan man med enkelhet konkludere med at som en konstant så er alternativ kultur den nye mainstreamen. Det er plass for trygge rom, tilgjengelighet og inkludering, også i det som er nytt og til tider utfordrende. Og det er i et slikt uoversiktlig myrlandskap vi vil være fanebærere.

Selv om det høres ut som en stor oppgave at Lydmyr skal være innholdsleverandør for flere høyst aktive scener samtidig så er ikke tanken at det stopper der.

-Vi vil alltid være aktuelle for å jobbe ut over våre satte rammer og bruke mange av de fine byrommene som Oslo har å by på, samt å være supplerende leverandør for paletten av festival-Norge, fra jazz til metall.

Som første håndfaste bevis arrangerer Lydmyr konsert med Bohren & Der Club Of Gore i Kulturkirken Jakob 19. mars 2024. Det er bare en aperitiff i påvente av hva som kommer i fremtiden, så her er det bare å spisse de auditive smaksløkene og være på tå hev.